Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức
Quy trình tuyển sinh
BƯỚC 1: TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC Phụ huynh học sinh sẽ được nhân viên tuyển sinh tư vấn những thông tin về chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của trường Mầm non; quy định về các khoản phí trong năm, lịch hoạt động, những ưu đãi,... và các dịch vụ khác.
Phụ huynh cần biết
Để góp phần cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường đạt kết quả tối ưu, Trường Mầm non kính mong các quý vị phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện các quy định như sau:
QUY ĐỊNH NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
QUY ĐỊNH NỘP HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
Thông tin tuyển sinh năm hoc 2012 - 2013
Thông tin tuyển sinh năm hoc 2012 - 2013 I. Tuyển sinh 1. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ có quốc tịch Việt nam và nước ngoài. 2. Độ tuổi tuyển sinh: Nhận trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi 3. Hình thức tuyển sinh: Trực tiếp tại trường. 4. Số lượng: Từ 15 đến 20 trẻ/lớp